Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Syntese af lægemidler

Udvikling og fremstilling af medicin er en af de fornemste opgaver for moderne organisk kemi. Der findes mange forskellige syntesereaktioner, som anvendes afhængigt af det ønskede produkt.

Det vil være muligt at syntetisere et af følgende lægemidler under et besøg:

  • Paracetamol, et smertestillende lægemiddel, som i denne øvelse fremstilles ved at acetylere 4-aminophenol i iltfri atmosfære
  • Acetylsalicylsyre, et smertestillende lægemiddel, som i denne øvelse fremstilles ved at acetylere salicylsyre

Sted

Institut for Kemi, Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C

Bygning 1510

Dato(er) hvor besøget udbydes 

Find dato i besøgskalenderen i menu til venstre

Tidsramme

Forløbets praktiske del afvikles over en dag. Typisk fra kl. 9.00 til 15.30.

Til læreren og elevernes forberedelse

Det forventes at eleverne har fået udleveret og læst vejledningen, og at eventuelle opgaver og spørgsmål på vejledningen er blevet besvaret.

Det forventes at eleverne af læreren er blevet gjort bekendt med dagens program.

Beskrivelse af forløbet

En typisk dag ser ud som følgende (tiderne er vejledende):

  • 9.00: Ankomst ved hovedindgangen til Institut for Kemi
  • 9.15-13.15: Syntese af det ønskede lægemiddel
  • 13.15-13.45: Frokost
  • 13.45-14.15: Foredrag om medicinalkemi
  • 14.30-15.15: Introduktion til studieliv
  • 15.15-15.30: Afslutning og evaluering

Der vil være mulighed for både at spise medbragte madpakker og købe mad i kantinen.