Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

NMR-IR ekstra modul

Hvordan ved man at det stof, man har fremstillet i en syntese, er det rigtige?

Til interesserede kan vi tilbyde et ekstra modul om NMR/IR spektre, som lægges efter syntese øvelsen. Dette modul er målrettet kemi-hold på A-niveau, hvor NMR spektroskopi kan være indeholdt i pensum.

Modulet indeholder et oplæg om NMR/IR og en lille workshop, hvor man kan få hjælp til at analysere nogle spektre, som vi har optaget på forhånd

To af de spektroskopiske metoder som man ofte tager i brug til at bestemme om synteseproduktet er korrekt er InfraRed (IR) og NMR (”Nuclear Magnetic Resonance”) spektroskopi.

  • Ved IR-spektroskopi sender man infrarødt lys med forskellige bølgelængder ind på det stof, man gerne vil analysere, og derefter så ser man på, hvilke bølgelængder der absorberes. Forskellige kemiske grupper (f.eks. alkylgrupper, alkoholer, carboxylsyrer, ketoner, etc.) har hvert sit ”fingeraftryk” for, hvordan de absorberer infrarødt lys, og IR-spektret kan derfor afsløre tilstedeværelsen (eller fraværet) af sådanne grupper i forbindelsen.
  • Med NMR påvirkes atomkernerne i molekylet, og metoden er særligt velegnet til kernerne i hydrogen og carbon og dermed til organiske forbindelser. Resultatet af en NMR-måling er information om, hvilke atomer (hhv. hydrogen eller carbon) der er naboer og næst nærmeste naboer i molekylet, hvilket – når alt information samles – giver grundlag for, at man kan stykke hele strukturen af molekylet sammen.

Det er ikke muligt at få optaget NMR/IR spektre på jeres synteseprodukter under besøget, men vi vil i modulet udlevere spektre på tidligere synteseprodukter.  

Sted

Institut for Kemi, Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C

Bygning 1510

Dato(er) hvor besøget udbydes 

Find dato i besøgskalenderen i menu til venstre

Tidsramme

Forløbets praktiske del afvikles over en dag. Typisk fra kl. 9.00 til 16.30.

Til læreren og elevernes forberedelse

Det forventes at eleverne har fået udleveret og læst vejledningen, og at eventuelle opgaver og spørgsmål på vejledningen er blevet besvaret.

Det forventes at eleverne af læreren er blevet gjort bekendt med dagens program.

Beskrivelse af forløbet

En typisk dag ser ud som følgende (tiderne er vejledende):

  • 9.00: Ankomst ved hovedindgangen til Institut for Kemi
  • 9.15-13.15: Syntese af det ønskede lægemiddel
  • 13.15-13.45: Frokost
  • 13.45-14.15: Foredrag om medicinalkemi
  • 14.15-15.15: NMR workshop (oplæg og analyse af standardprøve)
  • 15.15-16.00: Oplæg om studieliv
  • 16.00-16.15: Afslutning og evaluering

Der vil være mulighed for både at spise medbragte madpakker og købe mad i kantinen.

Elevernes spektra vil blive eftersendt på mail til læreren, når de er blevet kørt.