Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Krystallografi

Krystallografi handler om studiet af den atomare struktur af faste stoffer, altså hvordan atomernes rumlige fordeling er i den faste fase. Denne information er utrolig vigtig, da den er altafgørende for materialers egenskaber. Forskning og udvikling af nye forbedrede materialer tager oftere og oftere udgangspunkt i strukturen, og for eksempel udbygningen af store og meget dyre forskningsfaciliteter i Lund i Sverige tæt på København viser hvor vigtigt det forventes at blive i fremtiden. Derfor er det altafgørende, at vi uddanner unge mennesker med en dyb forståelse af faste fasers struktur, og vi bør starte allerede i gymnasiet.

Langt de fleste molekyler og ionforbindelser, der findes i den faste fase, er krystallinske, hvilket betyder, at atomerne og molekylerne placerer sig fuldstændig ordnet i 3D. For at opklare den atomare struktur er man nødt til at bruge ”lys”, der har samme bølgelængde som afstanden mellem atomerne, hvilket er af størrelsesordenen 1 Ångstrøm eller 0,1 nanometer, og som kaldes Røntgenstråling.

Denne powerpoint blev gennemgået på kemilærerforeningens årsmøde i Horsens, marts 2017, og indeholder en forklaring af principperne i metoden. Derudover er der også forslag til hvordan man evt kan anvende strukturinformation fra databaser i undervisningen i gymnasiet. Undersiderne, der ses i venstre menu felt, giver adgang til yderligere information om dette emne, samt om hvordan I kan komme til at bruge krystallografi, enten ved at sende krystaller til os eller som del af et SRP.