Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Studieretningsprojekter (SRP)

Studieretningsprojekt på Institut for Kemi

SRP billede labflasker
SRP billede labflasker

På Institut for Kemi tilbyder vi elever på STX og HTX med særlig interesse i kemi at kunne udføre den eksperimentelle del af deres studieretningsprojekt (SRP) i vores laboratorier.

Til SRP forløb møder de enkelte elever op uden deres lærer, og gennemfører øvelserne på hold med andre SRP-elever fra andre gymnasieskoler, og skriver efterfølgende et selvstændigt projekt baseret på øvelsen. 

Oversigten over udbudte SRP-forløb på instituttet findes i menuen til venstre.

 

 

Corona

Grundet corona-restriktioner er det ikke muligt for elever at komme ind på Institut for Kemi i foråret 2021. Vi tilbyder i stedet online forløb.

Hvis du har spørgsmål angående SRP er du velkommen til at kontakte os på kemi-srp@chem.au.dk

Generelt om SRP-forløb på Institut for Kemi

  • Der forudsættes som udgangspunkt kemi på A-niveau for deltagelse i SRP-forløb på Institut for Kemi.
  • Universitetsmedarbejdere står for undervisning og støtte i forhold til det udbudte forløb,  men kan ikke indgå i efterfølgende sparring, når forløbet er afsluttet. Diskussion af resultater skal således finde sted i den tid, eleven deltager i forløbet.   
  • Vi kan desværre ikke tilbyde uddybende materiale til projekterne eller baggrundsmateriale omkring metoder og instrumenter - dette forventer vi at gymnasielæreren hjælper med.
  • Det er gymnasielærerens ansvar at udarbejde problemformuleringen og synliggøre sammenhængen mellem SRP-forløbet og problemformuleringen.  
  • Vi har ikke mulighed for at vejlede om hvorledes kemi-projekterne kan kombineres med andre fag, men vi har for hvert projekt angivet stikord til mulige kombinationer.
  • Der tages forbehold for instrumentnedbrud og uforudsete hændelser. I sådanne tilfælde vil der så vidt muligt blive udleveret data fra tidligere forsøg.
  • Ligeledes tages forbehold for indførelse af corona-restriktioner, som forhindrer afholdelse af de planlagte forløb.  I sådanne tilfælde vil der så vidt muligt blive udleveret data fra tidligere forsøg.