Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Oversigt over SRP forløb

SRP-forløb forår 2021

  Der bliver desværre ikke mulighed for at udføre SRP-forsøg inde på Institut for Kemi i foråret 2021.  

I stedet tilbyder vi valget mellem to online SRP-forløb:

  • Du arbejder med din egen fremstilling af et organisk stof, enten praktisk eller teoretisk. Hvis du laver stoffet i praksis kan du indsende det til NMR- og IR-analyse hos os. Derefter deltager du i en online-session omkring organisk syntese og tydning af spektre
  • Du indsender prøver af koffeinholdige drikke, og vi analyserer dem for koffeinindhold. Derefter deltager du i en online-session omkring analyse-metoden og databehandlingen.

Online-sessions vil ligge i slutningen af uge 8 eller starten af uge 9.
Generelt om SRP-forløb på Institut for Kemi

  • Der forudsættes som udgangspunkt kemi på A-niveau for deltagelse i SRP-forløb på Institut for Kemi.
  • Universitetsmedarbejdere står for undervisning og støtte i forhold til det udbudte forløb,  men kan ikke indgå i efterfølgende sparring, når forløbet er afsluttet. Diskussion af resultater skal således finde sted i den tid, eleven deltager i forløbet.   
  • Vi kan desværre ikke tilbyde uddybende materiale til projekterne eller baggrundsmateriale omkring metoder og instrumenter - dette forventer vi at gymnasielæreren hjælper med.
  • Det er gymnasielærerens ansvar at udarbejde problemformuleringen og synliggøre sammenhængen mellem SRP-forløbet og problemformuleringen.  
  • Vi har ikke mulighed for at vejlede om hvorledes kemi-projekterne kan kombineres med andre fag, men vi har for hvert projekt angivet stikord til mulige kombinationer.
  • Der tages forbehold for instrumentnedbrud og uforudsete hændelser. I sådanne tilfælde vil der så vidt muligt blive udleveret data fra tidligere forsøg.
  • Ligeledes tages forbehold for indførelse af corona-restriktioner, som forhindrer afholdelse af de planlagte forløb.  I sådanne tilfælde vil der så vidt muligt blive udleveret data fra tidligere forsøg.