Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Analyse af parabener i hudcreme

Parabener er en gruppe af stoffer, der bruges som konserveringsmidler bl.a. i mange kosmetikprodukter. De mest almindelige er methylparaben, ethylparaben, propylparaben og butylparaben. Parabener er blevet kritiseret for at have potentielt skadelige virkninger på mennesker. Men hvor høj er koncentrationen af disse parabener egentlig i de produkter, du selv anvender, og overholdes grænseværdierne? Indeholder et dyrt produkt mere eller mindre end et billigt? Dette projekt giver dig chancen for at bestemme koncentrationen af ovennævnte parabener i op til 2 kosmetikprodukter efter dit eget valg. Metoden, du kommer til at anvende, kaldes højtryksvæskekromatografi eller på engelsk: High-Performance Liquid Chromatography (HPLC). I HPLC sendes en væskeprøve gennem en kolonne, der interagerer med væskeprøvens kemiske forbindelser i forskellig grad. Det betyder, at de enkelte forbindelser forlader kolonnen med forskellig hastighed i forhold til hinanden, og hvis man ved, hvornår en udvalgt paraben slipper igennem kolonnen, har man grundlag for at lave en koncentrationsbestemmelse på lige netop denne forbindelse.

Forslag til fagkombinationer

 • Kemi
 • Biologi
 • Matematik

Generelt om SRP-forløb på Institut for Kemi

 • SRP-projekter udbydes fortrinsvis til elever fra gymnasier beliggende i Jylland og på Fyn.
 • Til hvert projekt vil eleverne få tilsendt en øvelsesvejledning på forhånd, og det er vigtigt at eleven møder forberedt på dagen hvor forløbet afvikles. 
 • Undervisningen er gratis for eleverne og gymnasiet. Universitet afholder alle udgifter til materialer, apparatur og undervisning.
 • Gymnasieeleven står selv for at arrangere transport, forplejning og evt. overnatning. Mad kan købes i universitetets kantiner. 
 • Universitetsmedarbejdere står for undervisning og støtte i forhold til det udbudte forløb,  men kan ikke indgå i efterfølgende sparring, når forløbet er afsluttet. Diskussion af resultater skal således finde sted i den tid, eleven er i laboratoriet.   
 • Vi kan desværre ikke tilbyde uddybende materiale til projekterne eller baggrundsmateriale omkring metoder og instrumenter - dette forventer vi at gymnasielæreren hjælper med.
 • Det er gymnasielærerens ansvar at udarbejde problemformuleringen og synliggøre sammenhængen mellem SRP-forløbet og problemformuleringen.  
 • Vi har ikke mulighed for at vejlede om hvorledes kemi-projekterne kan kombineres med andre fag, men vi har for hvert projekt angivet stikord til mulige kombinationer.
 • Der tages forbehold for instrumentnedbrud og uforudsete hændelser. I sådanne tilfælde vil der så vidt muligt blive udleveret data fra tidligere forsøg.