Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Grignard-reaktionen

Atju! Når pollensæsonen er over os, står alle pollenallergikere med stoppede næser og kløende, hævede øjne i kø på apoteket for at købe øjendråber, næsespray og piller mod høfeber. Men hvad er det de køber og hvordan er det fremstillet?

Lægemidler mod pollenallergi indeholder antihistaminer, som forhindrer histaminer i at blive frigivet, og dermed undgås allergi-symptomerne. Der findes flere forskellige lægemidler i håndkøb mod pollenallergi-symptomer, hvor Benadryl (US) med det aktive stof diphenhydramine regnes som et af de mest kendte. Syntesen af diphenhydramine er en syntese i to trin, hvor første trin er en Grignard-reaktion og andet trin er en substitutionsreaktion.

Vi giver dig muligheden for at udføre første trin i syntesen af diphenhydramine: Grignard-reaktionen. Denne reaktion er spændende og udfordrende, men kræver stor opmærksomhed og forberedelse. Til gengæld kommer du til at opleve eksperimentel organisk kemi, når det er sjovest. Når reaktionen er færdig, bliver produktet oparbejdet ved omkrystallisering.

Efterfølgende vil der være mulighed for at få optaget de nødvendige data (smeltepunkt, IR samt TLC) til at bekræfte produktet. Der er også mulighed for at få optaget NMR spektrum af produktet, men idet der er stort pres på vores NMR-apparater, henstiller vi til, at man kun vælger det, hvis NMR indgår i opgaven. Der vil desuden være 1-2 ugers ventetid på NMR-data, som vil bliver eftersendt på mail.

Forslag til fagkombinationer

 • Kemi
 • Biologi
 • Matematik
 • Fysik

Generelt om SRP-forløb på Institut for Kemi

 • SRP-projekter udbydes fortrinsvis til elever fra gymnasier beliggende i Jylland og på Fyn.
 • Til hvert projekt vil eleverne få tilsendt en øvelsesvejledning på forhånd, og det er vigtigt at eleven møder forberedt på dagen hvor forløbet afvikles. 
 • Undervisningen er gratis for eleverne og gymnasiet. Universitet afholder alle udgifter til materialer, apparatur og undervisning.
 • Gymnasieeleven står selv for at arrangere transport, forplejning og evt. overnatning. Mad kan købes i universitetets kantiner. 
 • Universitetsmedarbejdere står for undervisning og støtte i forhold til det udbudte forløb,  men kan ikke indgå i efterfølgende sparring, når forløbet er afsluttet. Diskussion af resultater skal således finde sted i den tid, eleven er i laboratoriet.   
 • Vi kan desværre ikke tilbyde uddybende materiale til projekterne eller baggrundsmateriale omkring metoder og instrumenter - dette forventer vi at gymnasielæreren hjælper med.
 • Det er gymnasielærerens ansvar at udarbejde problemformuleringen og synliggøre sammenhængen mellem SRP-forløbet og problemformuleringen.  
 • Vi har ikke mulighed for at vejlede om hvorledes kemi-projekterne kan kombineres med andre fag, men vi har for hvert projekt angivet stikord til mulige kombinationer.
 • Der tages forbehold for instrumentnedbrud og uforudsete hændelser. I sådanne tilfælde vil der så vidt muligt blive udleveret data fra tidligere forsøg.