Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Syntese og stofbestemmelse af lægemidlet paracetamol

Foto fra Colourbox

 

Av! Årsagerne til muskelsmerter og hovedpine er mange, og der kan stoffer med smertestillende (analgetisk) og febernedsættende (analgetisk) virkning ofte være en lindring. Mange kender smertestillende lægemidler som Panodil og Pamol. Men hvad er det egentlig, der giver virkningen?

Smertestillende præparater som Panodil og Pamol indeholder det virksomme stof paracetamol, der påvirker dannelsen af prostaglandiner i centralnervesystemet, og dermed undertrykker signalerne om smerte. Syntesen af paracetamol (kemiske navn: 4-acetamidophenol) sker i et trin gennem en nukleofil acyl-substitutionsreaktion.

Vi giver dig mulighed for at udføre denne reaktion og opnå dannelsen af paracetamol. Dette eksperiment er interessant, fordi det viser, hvordan man nemt kan fremstille lægemidler, som for mange virker svært og tidskrævende. Når reaktionen er færdig, bliver produktet oprenset ved omkrystallisering.

Efterfølgende vil der være mulighed for at få optaget de nødvendige data (smeltepunkt, IR samt TLC) til at bekræfte produktet. Der er også mulighed for at få optaget NMR spektrum af produktet, men idet der er stort pres på vores NMR-apparater, henstiller vi til, at man kun vælger det, hvis NMR indgår i opgaven. Der vil desuden være 1-2 ugers ventetid på NMR-data, som vil bliver eftersendt på mail.

Forslag til fagkombinationer

 • Kemi
 • Biologi
 • Matematik
 • Fysik

Generelt om SRP-forløb på Institut for Kemi

 • SRP-projekter udbydes fortrinsvis til elever fra gymnasier beliggende i Jylland og på Fyn.
 • Til hvert projekt vil eleverne få tilsendt en øvelsesvejledning på forhånd, og det er vigtigt at eleven møder forberedt på dagen hvor forløbet afvikles. 
 • Undervisningen er gratis for eleverne og gymnasiet. Universitet afholder alle udgifter til materialer, apparatur og undervisning.
 • Gymnasieeleven står selv for at arrangere transport, forplejning og evt. overnatning. Mad kan købes i universitetets kantiner. 
 • Universitetsmedarbejdere står for undervisning og støtte i forhold til det udbudte forløb,  men kan ikke indgå i efterfølgende sparring, når forløbet er afsluttet. Diskussion af resultater skal således finde sted i den tid, eleven er i laboratoriet.   
 • Vi kan desværre ikke tilbyde uddybende materiale til projekterne eller baggrundsmateriale omkring metoder og instrumenter - dette forventer vi at gymnasielæreren hjælper med.
 • Det er gymnasielærerens ansvar at udarbejde problemformuleringen og synliggøre sammenhængen mellem SRP-forløbet og problemformuleringen.  
 • Vi har ikke mulighed for at vejlede om hvorledes kemi-projekterne kan kombineres med andre fag, men vi har for hvert projekt angivet stikord til mulige kombinationer.
 • Der tages forbehold for instrumentnedbrud og uforudsete hændelser. I sådanne tilfælde vil der så vidt muligt blive udleveret data fra tidligere forsøg.