Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Virtual Drug Design

Cyclooxygenase (COX) er et enzym, der spiller en central rolle i den biokemiske signalering af bl.a. smerte og inflammation. COX katalyserer omdannelsen af arachidonsyre til prostaglandiner (se billede). Prostaglandinerne signalerer smerte og inflammation.

Funktionen af COX betyder, at COX-inhibitorer er yderst interessante fra et medicinalkemisk synspunkt, da man kan forhindre smerter og inflammation ved at hæmme denne katalysator. De såkaldte Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs) virker ved at hæmme COX-enzymet og omfatter nogle af de mest kendte og solgte håndkøbsmedikamenter, såsom Ipren, Kodimagnyl og Aspirin. Typiske NSAIDs anvendes mod lette til moderate smerter og lette betændelsestilstande.

Når man udvikler nye lægemidler, er det vigtigt at undersøge eventuelle bivirkninger. Det er derfor vigtigt at tjekke, om lægemidlet er selektivt - dvs. kun virker der, hvor man vil have det til at virke. Mange lægemidler binder til andre enzymer i kroppen end det egentlige mål, og det er ofte årsagen til bivirkningerne. COX-enzymet findes i flere former, men vi vil kun hæmme aktiviteten af den ene form. I øvelsen undersøges, hvordan et lægemiddel kan være selektivt over for denne ene form af COX-enzymet.

Dette er en computerøvelse, hvor I vil komme til at bruge et program, som bruges af forskere inden for lægemiddelindustrien.

Forslag til fagkombinationer

 • Kemi
 • Biologi
 • Idræt
 • Historie

Generelt om SRP-forløb på Institut for Kemi

 • SRP-projekter udbydes fortrinsvis til elever fra gymnasier beliggende i Jylland og på Fyn.
 • Til hvert projekt vil eleverne få tilsendt en øvelsesvejledning på forhånd, og det er vigtigt at eleven møder forberedt på dagen hvor forløbet afvikles. 
 • Undervisningen er gratis for eleverne og gymnasiet. Universitet afholder alle udgifter til materialer, apparatur og undervisning.
 • Gymnasieeleven står selv for at arrangere transport, forplejning og evt. overnatning. Mad kan købes i universitetets kantiner. 
 • Universitetsmedarbejdere står for undervisning og støtte i forhold til det udbudte forløb,  men kan ikke indgå i efterfølgende sparring, når forløbet er afsluttet. Diskussion af resultater skal således finde sted i den tid, eleven er i laboratoriet.   
 • Vi kan desværre ikke tilbyde uddybende materiale til projekterne eller baggrundsmateriale omkring metoder og instrumenter - dette forventer vi at gymnasielæreren hjælper med.
 • Det er gymnasielærerens ansvar at udarbejde problemformuleringen og synliggøre sammenhængen mellem SRP-forløbet og problemformuleringen.  
 • Vi har ikke mulighed for at vejlede om hvorledes kemi-projekterne kan kombineres med andre fag, men vi har for hvert projekt angivet stikord til mulige kombinationer.
 • Der tages forbehold for instrumentnedbrud og uforudsete hændelser. I sådanne tilfælde vil der så vidt muligt blive udleveret data fra tidligere forsøg.