Aarhus Universitets segl

Erhverv og industri

Erhvervssamarbejde

Institut for Kemi samarbejder med en lang række erhvervsrelationer og prioriterer denne udveksling højt.

Målsætninger

Formålet med at nedsætte erhvervsudvalg på alle institutter og institutlignende centre på Faculty of Natural Sciences er at øge dialogen og samarbejdet med det private erhvervsliv betydeligt.

Et øget erhvervssamarbejde giver mange fordele, herunder fælles forskningsansøgninger, nye netværk, deling af forskningsmæssig infrastruktur/apparatur, mulig adgang til eksterne forskningsmidler og samarbejde omkring uddannelse. Samtidig bidrager et sådant samarbejde også til at løse større samfundsmæssige udfordringer, som ville være være svære at løse individuelt.

Samarbejder

Alle forskningsgrupper på Institut for Kemi har tætte og stærke samarbejdskontakter med både virksomheder og andre forskningsgrupper rundt om i Danmark og verden. Der samarbejdes med alle slags virksomheder - både store og små. Dog er det værd at nævne virksomheder som Grundfos, Vestas og LEGO. Derudover er virksomheder også udsprunget fra forskning på instituttet, her kan bl.a. RadiSurf og Danish Graphene nævnes.

Større, længerevarende samarbejder er også en del af hverdagen. F.eks. er instituttet en af tre universitetspartnere i LINX - en non-profit organisation, der forsøger at sammensætte virksomheder, universiteter og andre interessenter i materialeudvikling. Du kan læse mere om LINX her.

Ligeledes var Institut for Kemi og iNANO en del af det første Open Science-initiativ ved Aarhus Universitet. Projektet hed SPOMAN og omhandlede materialevidenskab. Idéen bag Open Science er, at forskere og virksomheder samarbejder på tværs af områder for at skabe ny viden og innovation, som løbende bliver gjort tilgængelig for alle. Det må med andre ord ikke patenteres. Du kan læse mere om SPOMAN her.

Opgaver

Opgaver for Erhvervsudvalget fastlægges lokalt og kan blandt andet være:

  • Fastlæggelse af årsmål – i samarbejde med institutbestyrelsen – for erhvervssamarbejdets omfang og beskaffenhed på instituttet eller i centret
  • Opdaterede beskrivelser af instituttets eller centrets styrker og spidskompetencer, der kan være relevante for erhvervslivet
  • Stille kanaler til rådighed for modtagelse og behandling af henvendelser fra virksomheder samt fra Dekanatet og Fakultetssekretariatet om aktiviteter med relation til erhvervssamarbejde
  • Kortlægning af og bidrag til at igangsætte samarbejde med virksomheder, der kan have interesse i instituttets eller centrets akademiske profil (både større firmaer samt små og mellemstore virksomheder)
  • Stille ledelsesoplysninger til rådighed for fakultetets Erhvervsudvalg i forbindelse med forespørgsler, deriblandt en kortfattet årlig rapport om det individuelle udvalgs arbejde