Aarhus Universitets segl

SRP og SOP

Studieretnings- og studieområdeprojekt på Institut for Kemi

På Institut for Kemi tilbyder vi elever på STX og HTX med særlig interesse i kemi at kunne udføre den eksperimentelle del af deres studieretningsprojekt (SRP) og studieområdeprojekt (SOP) i vores laboratorier.

Der udbydes to slags besøg i forbindelse med SRP og SOP:

  • Holdbaseret SRP-/SOP-forløb: Du møder op, uden din lærer, til en fastsat laboratorieøvelse. Du er på hold med andre SRP-/SOP-elever fra andre gymnasieskoler, som gennemfører samme eksperiment. Du og din lærer vurderer, hvordan det eksperimentelle arbejde skal indgå i din opgave.
  • Forskningspraktik: Én til tre dage ved en forskningsgruppe på Institut for Kemi, uden din lærer, med udfordrende og inspirerende eksperimentelt arbejde eller beregninger. Du og en kontaktperson fra forskningsgruppen arrangerer i fællesskab, og sammen med din lærer, indholdet for de dage, du er her. Du og din lærer vurderer, hvordan udbyttet fra forskerpraktikken skal indgå i din opgave. 

Ønsker du andre faglige kombinationer? Eller passer dit projekt ikke helt til dét, vi udbyder? Så læs mere her.


Generelt om SRP-/SOP-forløb på Institut for Kemi

  • Universitetsmedarbejdere står for undervisning og støtte i forhold til det udbudte forløb, men kan ikke indgå i efterfølgende sparring, når forløbet er afsluttet. Diskussion af resultater skal således finde sted i den tid, eleven deltager i forløbet.   
  • Vi kan desværre ikke tilbyde uddybende materiale til projekterne eller baggrundsmateriale omkring metoder og instrumenter - dette forventer vi, at gymnasielæreren hjælper med
  • Det er gymnasielærerens ansvar at udarbejde opgaveformuleringen og synliggøre sammenhængen mellem det eksperimentelle arbejde og opgaveformuleringen.
  • Vi har ikke mulighed for at vejlede om, hvorledes projekterne kan kombineres med andre fag, men vi har for hvert projekt angivet stikord til mulige kombinationer
  • Der tages forbehold for instrumentnedbrud og uforudsete hændelser. I sådanne tilfælde vil der så vidt muligt blive udleveret data fra tidligere forsøg
  • Ligeledes tages forbehold for indførelse af corona-restriktioner, som forhindrer afholdelse af de planlagte forløb. I sådanne tilfælde vil der så vidt muligt blive udleveret data fra tidligere forsøg