Aarhus Universitets segl

Kandidat i Kemi og Medicinalkemi

Kandidatuddannelsen i Kemi

Kandidatuddannelsen i Kemi er på engelsk og fokuserer på, hvordan kemiske stoffer fungerer og er opbygget. Du opnår en række generelle kemiske kompetencer og arbejder med områder som teoretisk fysik og organisk kemi.

Under uddannelsen har du selv stor indflydelse på, hvordan din kandidat skal formes. Du vil bl.a., i samarbejde med en vejleder, sammensætte og tilrettelægge din egen individuelle studieplan. Du vil også komme tættere på forskermiljøet, hvor de fleste bliver tilknyttet den forskergruppe, deres vejleder er del af. I disse tilfælde vil projekter oftest gennemføres gennem vejledning og samarbejde med ens vejleder og forskergruppe, men projekter kan også udføres i samarbejde med private virksomheder eller offentlige institutioner.

Karrieremulighederne som kandidatuddannet i Kemi er mange. Du kan eksempelvis arbejde indenfor forskning, udvikling, undervisning, kommunikation og rådgivning. Der er naturligvis mange forskellige karrieremuligheder indenfor den kemiske industri, hvor du bl.a. kan arbejde i lægemiddelvirksomheder og indenfor kemikalieproduktion med udvikling af nye produkter og analyse af kemiske reaktioner. Du kan også formidle din viden om kemi og undervise på gymnasiale uddannelser, på laborantuddannelser, seminarier eller på andre videregående uddannelser. Du kan også fortsætte indenfor forskningens verden i form af en ph.d.-uddannelse.

Er du interesseret i kandidatuddannelsen i Kemi, så kan du læse mere her.

Du kan også finde mere information om uddannelsen på studieportalen.

Kandidatuddannelsen i Medicinalkemi

Har du lyst til at lære mere om medicinens verden? På kandidatuddannelsen i Medicinalkemi, som foregår på engelsk, vil du bl.a. arbejde med design af nye potentielle lægemiddelstoffer og syntese af kemiske forbindelser. Du lærer om, hvordan moderne computerkemiske metoder indgår i designet af lægemidler, og du har gode muligheder for at specialisere dig indenfor eksempelvis syntese og analyse af potentielle nye lægemidler; membranproteiners struktur; aktivitet og farmakologiske egenskaber; den mikroskopiske struktur i knogler og andre biouorganiske materialer; modellering af proteiner og deres samspil med lægemidler; drug delivery; kemisk biologi.

Du har med andre ord selv stor indflydelse på, hvordan din kandidat skal formes. Du vil bl.a., i samarbejde med en vejleder, sammensætte og tilrettelægge din egen individuelle studieplan. Du vil også komme tættere på forskermiljøet, hvor de fleste bliver tilknyttet den forskergruppe, deres vejleder er del af. I disse tilfælde vil projekter oftest gennemføres gennem vejledning og samarbejde med ens vejleder og forskergruppe, men projekter kan også udføres i samarbejde med private virksomheder eller offentlige institutioner.  

Med en kandidatgrad i Medicinalkemi kan du arbejde med udvikling og fremstilling af medicin i eksempelvis medicinalvirksomheder og biotekvirksomheder. Du kan bl.a. arbejde i sundhedsvæsenet og på hospitaler med udvikling af nye kliniske og kemiske diagnosticeringsmuligheder. Du kan også arbejde med rådgivning eller fortsætte din uddannelse i form af en ph.d.-uddannelse.

Vil du læse mere om kandidatuddannelsen i Medicinalkemi, så kan du læse mere her.

Du kan også finde mere information om uddannelsen på studieportalen.