Aarhus Universitets segl

Udvalg


Arbejdsmiljøudvalg (LAMU)

Formand: Jørgen Skibsted
Næstformand: Thomas Breitenbach
Administration: Lene Conley

Arbejdsmiljøudvalg, A-side:

Jørgen Skibsted

Konstitueret institutleder, professor

Arbejdsmiljøudvalg, B-side:

Mads Mørk Jensen er p.t. suppleant for Vibeke Henriette Lauridsen.

          


IT-udvalg

Formand: Frank Jensen

Ian Heide Godtliebsen

Akademisk teknisk medarbejder

Carsten Pedersen

Akademisk teknisk medarbejder

Thomas Vosegaard

Centerleder, Professor
Outreach-udvalg

Formand: Martin Bremholm

Cecilie Schmidt Herø

Akademisk teknisk medarbejder


Samarbejdsudvalg (LSU)

Formand: Jørgen Skibsted
Næstformand: Jeanette Dandanell
Sekretær: Katrine Mikkelsen
 

          

Samarbejdsudvalg, A-side (ledelse):

Jørgen Skibsted

Konstitueret institutleder, professor

          

Samarbejdsudvalg, B-side (Ansatte):

Jeanette Dandanell

Erhvervssproglig medarbejder

          

Samarbejdsudvalg, Suppleanter:

Jan Thøgersen

Akademisk teknisk medarbejder

          


Uddannelsesudvalg

Formand for Uddannelsesudvalget: Jørgen Skibsted
Uddannelsesansvarlig for kemiuddannelsen: Henrik Birkedal
Uddannelsesansvarlig for medicinalkemiuddannelsen: Henrik Helligsø Jensen 
Sekretær og observatør: Malene Plougmann
Observatører: Lene Conley og studenterstudievejleder Olivia Moe Kempel

De uddannelsesansvarlige har funktionspostkasser, der skal bruges til henvendelser:
Kemi - Henrik Birkedal: UA.Kemi@chem.au.dk
Medicinalkemi - Henrik Helligsø Jensen: UA.MedChem@chem.au.dk

          

Jørgen Skibsted

Konstitueret institutleder, professor

          

Uddannelsesudvalg - Studentermedlemmer, navn og uddannelse

  • Mikkel Søborg Stær, Medicinalkemi
  • Sofie Falk Vinther, Medicinalkemi
  • Malene Berg Jacobsen, Kemi
  • Tommy Rosendahl, Kemi
  • Mette Lund Jørgensen, Medicinalkemi
  • Max Fobian Skov, Medicinalkemi
  • Oliver Simmelsgaard, Kemi

     


Institut for Kemis repræsentanter i fakultetsudvalgene

FAMU:

Peter Hald

Ph.d.-udvalg:

Henrik Stapelfeldt

Ph.d.-optagelsesudvalg:

Bo Brummerstedt Iversen

Fakultetets erhvervsudvalg:    

Kim Daasbjerg

Studienævn:

Ove Christiansen

Akademisk Råd:

Bo Brummerstedt Iversen