Aarhus Universitets segl

Instituttet

Velkommen til Institut for Kemi på Aarhus Universitet

Institut for Kemi er et af de mest succesrige institutter ved Faculty of Natural Sciences på Aarhus Universitet. Instituttet huser adskillige af Danmarks Grundforskningsfonds "Centers of Excellence" og varetager undervisningsopgaver for mange af uddannelserne ved fakultetet. Instituttet har en bred faglig sammensætning og forventes også fremover at være en meget stærk medspiller i interdisciplinære satsninger, hvoraf indsatsen på iNANO er særlig markant.

Stærkest i Norden

Instituttets succes fremgår også af en analyse som NordForsk for nylig har publiceret. I denne undersøgelse af citationsrater (”impact”) for publikationer inden for naturvidenskab i Norden står Institut for Kemi som den stærkeste kemiske institution i Norden. Citationsraten ligger 50 pct. over gennemsnittet i Danmark og 80 pct. over det nordiske gennemsnit.

Instituttet er samtidig det sted, der uddanner de fleste kemikere i Danmark med over 160 aktive bachelorstuderende, over 120 aktive kandidatstuderende og over 100 ph.d.-studerende.

Instituttet har 35 faste videnskabelige medarbejdere og har derudover en stærk supportorganisation og mange løst tilknyttede forskere.