Aarhus Universitets segl

Organisation

Søjlestruktur på Institut for Kemi


Den 1. april 2018 indførte Institut for Kemi en søjleorganisering for det tekniske personale. Søjleorganiseringen har gennem de sidste år vist sig at være en stor succes, med tydelig opgavefordeling, klare kommunikationsgange og øget kollegialitet.

Søjleorganiseringen har bidraget til:

  • Kompetenceløft i den tekniske support
  • Drift af avanceret forskningsinfrastruktur varetages på højt niveau
  • En klar og tydelig supportorganisation – både teknisk og administrativt, herunder med beskrivelse af ansvar og opgaver
  • En teambaseret dynamisk organisering, der er mindre skrøbelig og kan tilpasse sig ændrede vilkår
  • Tydelig ansvarsfordeling ift afvikling og koordinering af undervisning, herunder TØ og LØ

Søjleorganisering (Figur 1) og personaletilhørsforhold og personaleledere (Figur 2)