Aarhus Universitets segl

Organisation

Søjlestruktur på Institut for Kemi


Den 1. april 2018 indførte Institut for Kemi en søjleorganisering for det tekniske personale. Søjleorganiseringen har gennem de sidste 4 år vist sig at være en stor succes, med tydelig opgavefordeling, klare kommunikationsgange og øget kollegialitet.

Søjleorganiseringen har bidraget til:

  • Kompetenceløft i den tekniske support
  • Drift af avanceret forskningsinfrastruktur varetages på højt niveau
  • En klar og tydelig supportorganisation – både teknisk og administrativt, herunder med beskrivelse af ansvar og opgaver
  • En teambaseret dynamisk organisering, der er mindre skrøbelig og kan tilpasse sig ændrede vilkår
  • Tydelig ansvarsfordeling ift afvikling og koordinering af undervisning, herunder TØ og LØ

Søjleorganisering (Figur 1) samt Personaletilhørsforhold og personaleledere (Figur 2)