Aarhus Universitets segl

Organisk Nanokemi

I gruppen Organisk Nanokemi er forskningen fokuseret på design og syntese af nye organiske og bioorganiske forbindelser som for eksempel DNA-konjugater, som kan samles i funktionelle nanostrukturer. Sådanne nanostrukturer kan anvendes som molekylær elektronik, biosensorer og nye materialer med interessante egenskaber, samt til dannelse af 1O2.

Studerende med interesse i at lave bachelor-, speciale- eller ph.d.-projekt inden for organisk nanokemi er altid velkomne til at kontakte gruppen for at høre nærmere.

Gruppens egen hjemmeside findes her.

Gruppeleder

Kurt Vesterager Gothelf
iNANO, Institut for Kemi
Aarhus Universitet
Gustav Wieds Vej 14
8000 Aarhus C

Lokalt:

Kontor: 1590-326
Telefon: 87156752
Mobil: 60202725
E-mail: kvg@chem.au.dk

Andet:

Centerleder af CDNA
Associeret med iNANO