Aarhus Universitets segl

Bioorganisk Kemi

Lektor Henrik Helligsø Jensen

Forskningsområder:

Syntese af nye, effektive og selektive glycosidase-inhibitorer
Udvikling af nye typer af katalytisk aktiverede glycosyl-donorer til kemisk glycosylering
Syntese af effektive inhibitorer af human monoamin transportere
Syntese af ligander for og unaturlige aminosyrer til Na+, K+-ATPasen

Lokale samarbejdspartnere:

Professor Birgit Schiøtt (Institut for Kemi, Aarhus Universitet)
Professor Peter R. Ogilby (Institut for Kemi, Aarhus Universitet)
Assoc. Professor Steffen Sinning (Institut for Klinisk Medicin - Center for psykiatrisk forskning, Aarhus Universitet)
Assoc. Professer Hanne Poulsen (Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet)

Internationale samarbejdspartnere:

Assoc. Professor Atsushi Kato, University of Toyama, Japan
Dr. Janet Deane, Cambridge Institute for Medical Research, University of Cambridge