Aarhus Universitets segl

Uorganisk kemi/Materialekemi

Uorganisk kemi er et af de største forskningsområder på Institut for Kemi.

Den primære forskning i uorganisk kemi ligger i undersøgelse og udvikling af et bredt felt af materialer, lige fra biologiske materialer til legeringer. Et centralt element i arbejdet er at sætte fokus på de ændringer, der sker på nanoskala, hvor materialer studeres, syntetiseres og karakteriseres ved hjælp af forskellige teknikker med røntgendiffraktion som et centralt redskab.

Materialeforskning er en tværfaglig disciplin med snitflader mellem kemi, fysisk biologi og forskellige ingeniørvidenskaber. Forskningen er af afgørende betydning i vores moderne samfund, der stiller stadig større krav til de mangfoldige materialer og komponenter, der bruges i alt fra com­puter­chips til bygnings­materialer.

I de senere år er det blevet klart, at man kan fremstille materialer med helt nye typer egenskaber ved at manipulere på nanoskala. Dette er en stor udfordring for grundvidenskab, men nano-effekter åbner også interessante perspektiver for nye industrielle processer og anvendelser.

Forskningsgrupperne har et tæt samarbejde med Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO). Læs mere om iNANO på www.inano.au.dk.