Aarhus Universitets segl

Avancerede Materialer og Ekstreme Betingelser

Vi er en gruppe inden for materialekemi med forskningsinteresse i snitfladen mellem faststofkemi, fysisk kemi og materialefysik. Vi har speciel fokus på at finde nye materialer ved hjælp af højtryksmetoder inden for faststofkemien.

Vores forskningsprojekt støttes af Villum Fonden, Carlsberg Fondet og Aarhus Universitets Forskningsfond.

For at høre mere om bachelor- eller specialeprojekter i gruppen eller ph.d.-opslag, send en mail til Martin Bremholm (bremholm@chem.au.dk).