Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Erhverv og industri

Institut for Kemi samarbejder med en lang række erhvervsrelationer og prioriterer denne udveksling højt.

Målsætninger

Formålet med at nedsætte erhvervsudvalg på alle institutter og institutlignende centre på Faculty of Natural Sciences er at øge dialogen og samarbejdet med det private erhvervsliv betydeligt.

Et øget erhvervssamarbejde giver mange fordele, herunder fælles forskningsansøgninger, nye netværk, deling af forskningsmæssig infrastruktur/apparatur, mulig adgang til eksterne forskningsmidler og samarbejde omkring uddannelse, og samtidig bidrager et sådant samarbejde til at løse større samfundsmæssige udfordringer.

Opgaver

Opgaverne fastlægges lokalt, og opgaver for Erhvervsudvalget kan blandt andet være:

  • Fastlæggelse af årsmål – i samarbejde med institutbestyrelsen – for erhvervssamarbejdets omfang og beskaffenhed på instituttet eller i centret.
  • Opdaterede beskrivelser af instituttets eller centrets styrker og spidskompetencer, der kan være relevante for erhvervslivet.
  • Stille kanaler til rådighed for modtagelse og behandling af henvendelser fra virksomheder samt fra Dekanatet og Fakultetssekretariatet om aktiviteter med relation til erhvervssamarbejde.
  • Kortlægning af og bidrag til at igangsætte samarbejde med virksomheder, der kan have interesse i instituttets eller centrets akademiske profil (både større firmaer sam små og mellemstore virksomheder).
  • Stille ledelsesoplysninger til rådighed for Fakultetets Erhvervsudvalg i forbindelse med forespørgsler, deriblandt en kortfattet årlig rapport om det individuelle udvalgs arbejde.

Medlemmer

Kim Daasbjerg - Formand for Erhvervsudvalget 
PhD og dr. scient i organisk elektrokemi, professor. Gruppen for organisk overfladekemi. Kims forskning udføres i øjeblikket under det nyoprettede grundforskningscenter Carbon Dioxide Activation (CADIAC). Mange af er anvendelsesfokuserede og involverer samarbejde med industripartnere som for eksempel Grundfos, SP Group, Kamstrup, Vestas, Newtec og LEGO. Interessefelterne omfatter coatings, primere, forseglinger, graphener og polymer-kompositmaterialer.

Birgit Schiøtt
PhD og professor i kemi, Biomodelling-gruppen. Mange af projekterne i Birgits gruppe er anvendelsesorienterede og udføres ved hjælp af beregninger som for eksempel MD simuleringer, molekylær docking og homology modelling. Gruppen har tætte samarbejdskontakter med eksperimentelle og beregningsbaserede grupper både inden for den akademiske verden og i virksomheder i Danmark såvel som på verdensplan. Interessesfæren omfatter forståelse af den molekylære oprindelse af sygdomme som for eksempel Alzheimers, diabetes, depression og andre psykiske lidelser samt grundforskning i enzyme-engineering, membranproteiner, lipid-protein interaktion og komplekse lipid-blandinger, så som cellemembranen. Birgit er i øjeblikket institutleder.

Kurt Vesterager Gothelf

Bo Brummerstedt Iversen

Troels Skrydstrup

Jørgen Skibsted