Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskning

Forskning foregår i forskningsgrupper, som består af en eller flere fastansatte forskere, der vejleder postdocs, ph.d.-studerende, kandidat- og bachelorstuderende, samt eventuelle gæsteforskere og projektskrivende studerende. Hver gruppe koncentrerer sig om en mindre del af det kemiske område, som så udforskes fra ende til anden af både uddannede forskere og studerende. Forskningen udmønter sig i artikler, som udgives i prestigefulde videnskabelige tidsskrifter, som f.eks. Science og Nature. I universitetets forskningsdatabase, PURE, kan man søge på alle disse publikationer.

Nogle forskningsgrupper er organiseret i centre, der dækker over flere grupper, som arbejder sammen på tværs af emner og nationaliteter. Danmarks Grundforskningsfond og Lundbeckfonden støtter i øjeblikket en række Centres of Excellences, hvor en del af forskningen foregår på Institut på Kemi.

Ved universitetet ligger også det tværfaglige forskningscenter iNANO, hvor en lang række forskningsgrupper ved Institut for Kemi deltager sammen med fysikere, molekylærbiologer, læger mv.