Aarhus Universitets segl

XRD-service - pulver

Om XRD-service

Et krystallinsk materiales egenskaber afhænger dels af grundstof-sammensætningen og dels af krystalstrukturen. Det er ofte svært at fremstille et materiale helt uden urenheder, og urenheder kan have stor indflydelse på materialets egenskaber. Røntgendiffraktion er en hyppigt anvendt teknik til at opnå viden om både krystalstrukturen og indholdet af urenheder.

Med denne teknik udnytter man, at hvert grundstof spreder røntgenstråling forskelligt, og at forskellige krystalstrukturer, dvs. den måde hvorpå atomerne er placeret i forhold til hinanden i materialet, giver et unikt spredningsmønster. Utallige kemiske forbindelser og deres krystalstrukturer er kortlagt gennem tiden, og deres spredningsmønstre er samlet i databaser. På Institut for Kemi bruges databasen Inorganic Crystal Structure Database, ICSD, når kemiske forbindelser skal identificeres ud fra et diffraktogram. 

En prøve af et pulveriseret krystallinsk materiale kan sendes til Institut for Kemi, hvor en medarbejder vil foretage en røntgendiffraktionsmåling og sammenholde det optagne diffraktogram med diffraktogrammer af kendte materialer i databasen, ICSD. Herefter sendes det optagne diffraktogram sammen med eventuelt matchende diffraktogrammer fra databasen til den ansvarshavende lærer. Normalt vil prøven ikke blive sendt retur til gymnasiet.

Denne service gør det muligt at få undersøgt, om en syntese udført i gymnasiets egne laboratorier er endt ud i det ønskede produkt, og det kan kortlægges hvilke urenheder, der måtte være til stede.

Henvendelse

Ønsker I at gøre brug af vores service, bedes I udfylde denne blanket:

Link til tilmeldingsblanket

Systemet sender en automatisk kvittering, og når denne er modtaget er din tilmelding registreret, og vi afventer din prøve. 

Det er vigtigt, at du altid husker at sende eller medbringe dine prøver forsvarligt.  

Forsendelse af prøver

Ved forsendelse af prøver skal følgende opfyldes:

  • Prøven skal være tør og pulverformig
  • Prøvens mængde skal være 0,3-0,6 g. I de fleste tilfælde er denne mængde rigelig
  • Prøven skal være pakket i et tætlukket præparatglas 
  • Hvis der er flere prøver, skal de enkelte prøvers indhold markeres tydeligt
  • Forsendelsen bør sendes i en æske og ikke i en kuvert, da disse nemt kan gå i stykker i postens sorteringsanlæg.
  • Den ansvarshavende undervisers navn og emailadresse skal oplyses, da det er sådan, ansøgnings-blanket kædes sammen med modtagne prøver
  • Sørg ALTID for at skrive afsender på forsendelsen

Det er altid afsenders ansvar at emballere og sende prøver forsvarligt!

 

Prøverne sendes til:

Institut for Kemi
Att.: XDR-service (pulver)
Langelandsgade 140
8000 Aarhus C