Aarhus Universitets segl

NMR-spektre og IR-spektre

Brug Spektreservice ved Institut for Kemi til at få 1H NMR-spektre eller IR-spektre af små organiske molekyler, som din klasse eller 3.g-elev selv har syntetiseret på jeres gymnasie.

Jeg ønsker at indsende en prøve

1) Registrerer din henvendelse 

Link til tilmeldingsblanket

Systemet sender en automatisk kvittering, og når denne er modtaget er din tilmelding registreret, og vi afventer din prøve.

2) Klargør prøven

 • Rens synteseproduktet grundigt
 • Tør produktet grundigt
 • Prøverne skal være pakket i en tætlukket beholder (helst af plast)
 • Prøvernes indhold skal markeres TYDELIGT
 • Erfaring viser at, der kan være udfordringer med kvaliteten af spektre for større molekyler (typisk over 250 g/mol). Her skal man være ekstra opmærksom på at få renset prøverne grundigt, da det ellers kan påvirke kvaliteten af de optagede spektre. Vi har bl.a. haft store udfordringer med penicilliner og kininer.

3) Klargør pakken

 • Udprint kvitteringen for din ansøgning og vedlæg pakken. Alternativt kan følgende information skrives på en seddel og vedlægges: Lærers fulde navn, emailadresse, Skole, Navn på stoffet i prøven. 
 • Udprint øvelsesvejledning og vedlæg i pakken. Alternativt skriv opløsningsmiddel, der har været anvendt.
 • Forsendelsen bør sendes i en æske og ikke i en kuvert, da disse nemt kan gå i stykker i postens sorteringsanlæg.
 • Sørg ALTID for at skrive afsender på forsendelsen
 • Det er altid afsenders ansvar at emballere og sende prøver forsvarligt!
 • Prøven sendes til

Institut for Kemi

Att.: Spektreservice

Langelandsgade 140

8000 Aarhus C

4) Hvornår modtager jeg spektrene?

 • Spektre vil blive tilsendt via mail ca. en uge efter modtagelsen af prøverne. Februar, marts, april er særligt travle perioder, hvor der kan forekomme længere ventetid på spektrene.
 • I tilmeldingsblanketten er det muligt at angive, hvornår I senest ønsker spektrene klar. Lav en realistisk vurdering, så vi bedre kan prioritere opgaverne i de særligt travle perioder omkring omkring SRP. 
 • Hvis spektret skal indgå i en SRP-opgave må du meget gerne notere det i kommentarfeltet i tilmeldingsmodulet. Her vil vi bestræbe os på at overholde 1 uges behandlingstid.

Øvrig information

I vil ikke få prøverne sendt retur.

Hvis du har spørgsmål vedrørende din prøve skriv til chem@au.dk. Skriv spektreservice i emnefeltet. Husk at angive dit fulde navn, mail du har angivet i tilmeldingsblanketten, gymnasieskole og stofnavn i mailen. 

Om NMR-spektre

1H-NMR er en spektroskopisk metode, der kan bruges til at identificere molekyler, idet ”hydrogen-skelettet” kan bestemmes. 

Ved 1H-NMR placeres prøven i et meget kraftigt magnetfelt, mens prøvens absorption af radiobølger måles. Resultatet af en 1H-NMR-måling er et spektrum, der beskriver hvilken frekvens af radiobølger, som 1H-atomkerner har absorberet. Den data-fil I modtager er et sådan NMR-spektrum.

Alle 1H-atomkernerne i et molekyle er i en eller anden grad omgivet af elektroner. Når et ydre magnetfelt påføres et molekyle, vil elektronerne, der bevæger sig rundt om kernen, danne et lille ”lokalt” magnetfelt. Disse små lokale magnetfelter modvirker det ydre magnetfelt. Man siger, at atomkernerne bliver skærmet af de omgivende elektroner. Når en atomkerne er meget "skærmet" af elektroner vil den absorbere en anden frekvens af radiobølger end en atomkerne der kun er lidt "skærmet". På den måde får man to forskellige signaler på sit NMR-spektrum, hvis der findes H-atomer, der er skærmet  på to forskellige måder.  Ved at analysere 1H-NMR-spektrene kan I få information om hvilke hydrogenatomer, der er naboer og naboens naboer i molekylet og ud fra intensiteten af signalet kan antallet af hydrogenatomer på for eksempel et karbonatom bestemmes. 

Da NMR-spektrometrene bruges intensivt til både forskning og undervisning på Institut for Kemi er instrumenterne i høj grad automatiserede. Det betyder, at man sætter sin prøve i kø, så NMR-spektret først bliver optaget, når maskinen er ledig.  Det betyder, at det ikke vil være muligt for gymnasieklassen at være med til optagelse af spektrene på deres egne prøver. Men vi viser gerne udstyret frem, så de kan se, hvordan prøverne placeres og forberedes. Sådanne aftaler skal laves gennem besøgsservice.

Det kan anbefales at bruge den japanske SDBS-spektrumdatabase til at tjekke spektre. Denne database indeholder også IR- og MS-spektre for en række organiske forbindelser.

Om IR-spektre

Ved IR-spektroskopi sendes infrarødt lys (IR) med forskellige bølgelængder ind på det stof, man gerne vil analysere. Sådan undersøges hvilke bølgelængder stoffet absorberer. Forskellige funktionelle grupper f.eks. alkylgrupper, alkoholer, carboxylsyrer og ketoner absorberer forskellige bølgelængder af infrarødt lys og hver funktionel gruppe har dermed deres eget "IR-fingeraftryk”. IR-spektret kan derfor afsløre hvilke funktionelle gruppe, der er tilstede i dit molekyle. Det kan bruges til at beskrive molekylets struktur eller bekræfte at en given binding er brudt eller dannet under en kemisk reaktion. 

IR-spektroskopi kan udføres på prøver I indsender, og det er også muligt at lave IR-spektroskopi på de synteseprodukter I får lavet under et klassebesøg i vores besøgsservice. Kontakt besøgsservice, hvis I ønsker at lave et besøg, hvor I prøver at bruge IR-spektroskopi. 

Det kan anbefales at bruge den japanske SDBS-spektrumdatabase til at tjekke spektre. Denne database indeholder også NMR- og MS-spektre for en række organiske forbindelser.