Aarhus Universitets segl

Aarhus Center for Analytisk Kemi, Atmosfære og Klima (AC)3Vi udvikler og anvender kemiske analysemetoder til at opnå ny viden om:

  • Atmosfæriske processer af betydning for jordens klima, med fokus på aerosolers kilder, kemiske sammensætning og omdannelse
  • Kemisk sammensætning af bio-olier med henblik på udvikling af nye bio-brændstoffer gennem kemisk procesforståelse