Aarhus Universitets segl

Glas - En verden af muligheder

Glastyper

Der arbejdes blandt andet med følgende glastyper i glasblæseriet:

 • Kvartsglas
 • Duran/Pyrex
 • AR-glas
 • Overgangsglas til metalindsmeltning 

Til specialopgaver kan der undersøges, om andre glastyper kan bestilles hjem.

Arbejdsformer

Det meste af arbejdet udføres som håndarbejde med en propan/oxygen-flamme, der kan blive op til ca. 2500 grader varm. Glasapparaterne formgives ved at fiksere glastangen eller glasrøret og bearbejde den med flammen. 

Når opgaven bliver for stor, arbejdes der på der en speciel drejebænk til glas med en kapacitet for rør på ø250 mm og 20L flasker.

Opgaver

Glasblæseriets opgave er at fremstille glasapparater til forskning og undervisning. For eksempel nykonstruktioner, reparation af bestående glasapparater, slibning i glas og rensning af særligt forurenede glasstykker.

Jeg tilbyder også vejledning og rådgivning om bl.a. glas og varmestabilitet eller resistens over for syrer/baser samt overtryksgrænser. 

Typiske glasopgaver kunne være: 

 • Kvarts dewar 
 • Mikroelektroder indeholdende 10µm platintråd og 5µm guldtråd med skærmeeffekt indsmeltet mellem to lag glas 
 • Vakuumlinjer, dvs. et dobbelt glassystem med vakuum og kvælstof tilpasset efter brugerønske 
 • Kuldefælder
 • Glaskøler til opsamling af organiske dampe 
 • Specielt mikroglasudstyr til små destillationer 
 • Indsmeltninger med optiske linser i kvartsceller 
 • Optiske duran-celler med vinduer indeholdende cerium med kryptongas
 • Og meget, meget mere