Aarhus Universitets segl

ASVAP

ASVAP er et samarbejde med Institut for Fysik og Astronomi fra Aarhus Universitet, hvor målet er at bygge et nyt instrument, der nøjagtigt og direkte kan måle damptryk af lavt-flygtige stoffer. Projektet udføres i samarbejde med lektor Aurelien R. Dantan og lektor Henrik B. Pedersen. Vores del af projektet er beskrevet under forskning, som: 

Mange af de stoffer, vi observerer, i atmosfæren er lavtflygtige – dvs. de foretrækker at være på fast form og fordamper helst ikke. På trods af stoffernes lave flygtighed gør deres relativt store forekomster, at en betydelig mængde af stofferne alligevel findes på gasform i atmosfæren. Fordi stofferne helst ikke fordamper, er det svært at bestemme de termodynamiske parametre, der relaterer sig til fordelingen mellem kondenseret form og gasform. ASVAP-projektet handler om at bestemme netop disse termodynamiske parametre, hvor den centrale parameter er ligevægtsdamptrykket. I samarbejde med Institut for Fysik og Astronomi arbejder vi på at bygge et nyt instrument, der skal kunne måle helt lave damptryk af rene stoffer. I det atmosfæriske simulationskammer AURA arbejder vi med at bestemme parametrene ud fra ligevægte mellem en gasfase og en partikelfase. Målet er at kunne bestemme de relevante parametre mere nøjagtigt end hidtil, da det kan bidrage til en større forståelse af det atmosfæriske system.

Funding: FORSKNINGSPROJEKT 2 TEKNOLOGI OG PRODUKTION, 2020 

Samarbejdspartnere