Aarhus Universitets segl

Atmosfærisk Fysisk Kemi

SEA SPRAY | ATMOSPHERIC AEROSOL | MICROPLASTICS | BIOAEROSOLS | CLOUDS | ICE NUCLEATION | ATMOSPHERIC SIMULATION CHAMBER

Aerosoler er allestedsnærværende og har indflydelse på både klima og menneskers sundhed. I FN’s klimapanels (IPCC) seneste klimarapport er aerosoler og skyer en af de største usikkerheder til at forudsige klimaet. Vi forsker i atmosfærisk fysisk kemi, altså hvordan aerosoler dannes, vokser og hvilke egenskaber de har. 

Vi bruger forskellige metoder til at studere aerosoler, f.eks. har vi et klimakammer, hvor man kan simulere bidder af atmosfæren og studere, hvordan forskellige gasser kan danne partikler, når de oxideres. Vi har også en hjemmebygget sea spray tank (skumsprøjtstank) til at undersøge, hvordan partikler dannes fra havet, når bølger brydes. Vi måler partiklernes størrelse og antal og kan på den måde sige noget om, hvordan de påvirker klimaet.

Hvis vi har pustet til din nysgerrighed, så se mere om vores specifikke forskningsprojekter under forskning