Aarhus Universitets segl

OceANIC

Projektet OceANIC (Aerosol Ageing and Interactions with Radiation and Clouds) er et samarbejde med adjunkt Bernadette Rosati. Projektet undersøger aldring af aerosoler både som konsekvens af menneskelige og biogene bidrag. Projektet er beskrevet under forskning som:  

Atmosfæriske aerosoler har direkte indvirkning på Jordens strålingsbalance og på skydannelse. Aerosol-strålingsinteraktioner er dikteret af aerosolernes egenskaber til at sprede og absorbere sollys - altså deres optiske egenskaber. Aerosoler kan holde sig svævende i atmosfæren i flere uger, hvilket gør det muligt, at der sker reaktioner med andre gasser og partikler, med sollys, eller på grund af ændringer i temperatur og luftfugtighed. Disse processer kaldes aldring af partikler, og denne aldring kan påvirke aerosolernes optiske egenskaber og deres mulighed for at agere som skydannelseskim. I dette projekt studerer vi de optiske egenskaber og aldringseffekter af havsprøjtspartikler (sea spray) både i laboratoriet, men også gennem feltmålinger. I laboratoriet genereres havsprøjtspartiklerne f.eks. ved at simulere havsprøjt i AEGOR - en af vores havsprøjtstanke - og derefter sker aldringen i klimakammeret AURA.

Funding: Villum Young Investigator tildelt adjunkt Bernadette Rosati.

Samarbejdspartnere