Aarhus Universitets segl

Cloud condensation nuclei counter

Aerosoler er vigtige for skydannelse, og derfor er det også vigtigt at måle aerosolers egenskaber til at danne skydannelseskerner. Det kan man gøre ved at anvende en skykondensationskernetæller, som er et instrument, der måler antallet af potentielle skydannelseskerner (CCN). Ved at udsætte aerosoler for forskellige grader af overmættet vanddamp, kan man bestemme den andel af aerosolerne, som bliver aktiveret, og derfor er skydannelseskerner. CCN-tællerne bliver brugt til at måle skydannelsesegenskaber fra forskellige kilder, f.eks. havsprøjt. 

Vi har to forskellige instrumenter til at måle skydannelseskerner. En Wyoming CCNC-100B og en kommerciel CCN-tæller fra Droplet Measurement Techniques. 

Wyoming CCNC-100B tælleren er bygget på Institut for Atmosfærisk Videnskab ved University of Wyoming. Den danner en vandmætningsdamptrykgradient inden i et lukket kammer. Når aerosolerne introduceres til kammeret bliver de udsat for overmætningen og en laserstråle detekterer de partikler, som kan aktiveres til skydannelseskerner. Samtidig måles den totale partikelkoncentration og man kan dermed finde den fraktion af partikler, som er skydannelseskerner. 

Skydannelseskernetælleren fra Droplet Measurement Technologies er et diffusionskammer med kontinuerligt flow og en termisk gradient bestående af 50 cm lange kolonner. Indeni kolonnerne er der en termodynamisk, ustabil overmætning af vand. Den overmættede vanddamp vil kondensere på de partikler, som er skydannelseskerner, og danner skydråber. Disse skydråber bliver derefter talt og dimensioneret optisk.