Aarhus Universitets segl

Forskning - Hydrogensamfundet

Hvorfor har vi brug for hydrogensamfundet?

Forbruget af fossilt brændstof, voksende miljøproblemer og den mulige opvarming af verdens gennemsnitlige temperatur som følge af CO2-forurening betyder, at det er bydende nødvendigt at udvikle nye energikilder, der kan reducere det nuværende forbrug af fossilt brændstof. Der eksisterer mange vedvarende energikilder i form af solenergi, vind- eller bølgeenergi, men da det ikke er muligt at udnytte vedvarende energikilder konstant over tid, giver det et stort anvendelsesproblem. Løsningen er en sikker, billig og effektiv energibærer, og derfor forskes der i hydrogen verden over.

Instrument used for measuring hydrogen uptake

Billede af det instrument, der anvendes til at måle optagelse af hydrogen under diffraktionsforskning på Brookhaven National Laboratory

Hvilke hindringer ligger i vejen for hydrogensamfundet?

Den store hindring for implementeringen af hydrogensamfundet i dag er udviklingen af et sikkert og økonomisk system til opbevaring af hydrogen, specielt for mobil anvendelse, så som biler og lastbiler.

Hvis transportmidlerne, der står for ca. 20% af Danmarks energiforbrug (men for 60 % af energiforbruget i USA), skal konverteres til hydrogenbaseret teknologi, er det nødvendigt, at gennembruddet skal komme fra grundforskning.

Målet for vores forskning på dette område er at udvikle en ny klasse af materialer for hydrogenopbevaring.

Læs den populærvidenskabelige artikel (pdf: 320K)): T. R. Jensen, Aktuel Naturvidenskab, 2004, 1, 13.

NaAlH4

Krystalstrukturen i en af de mulige kandidater til opbevaring af hydrogen: NaAlH4