Aarhus Universitets segl

Velkommen til Biomodelling

Velkommen til Biomodelling-gruppens hjemmeside på Institut for Kemi, Aarhus Universitet. Målet med gruppens forskning er at medvirke til at udrede proteinfunktioner med hensyn til dynamiske egenskaber og i relation til reaktionsmekanismer. Vores studier udføres in silico ved hjælp af computerbaseret kemi, bioinformatik og redskaber til molekylær modellering.

De fleste af gruppens forskningsprojekter udføres i interdisciplinært samarbejde med forskellige forskningsgrupper som organisk syntesekemi, medicinalkemi, strukturel kemi og biokemi (PUMPKIN og inSPIN) samt molekylærbiologi.
Vi samarbejder også med andre computationelle grupper om at forbedre metoder til molekylær dockingsimulering (Molegro og BiRC) og anvendelse af kraftfeltsbaserede metoder i kemi (Frank Jensen).

Gruppen blev etableret i juni 2001 da Birgit Schiøtt vendte tilbage til Institut for Kemi som Steno-stipendiat. Gruppen består p.t. af 12-15 personer hvoraf de fleste arbejder med computerberegninger og nogle få studerende udfører eksperimentelt arbejde i andre forskningsgrupper ved Aarhus Universitet.

Vores forskning har de seneste år været finansieret af Det Frie Forskningsråd (FTP og FNU), Det Strategiske Forskningsråd (NABIIT), Danmarks Grundforskningsfond, og private fonde (Lundbeckfonden, Novo Nordisk Fonden og Carlsbergfondet).