Aarhus Universitets segl

Teaching

Summer Schools

In 2018 and 2022 Bo Iversen hosted summer schools on use of large scale synchrotron, neutron and XFEL facilities in materials research at Sandbjerg. Each event was attended by over 50 students and postdoctoral researchers from across the nordic countries, and seminars were given by international experts and beamline scientists from, e.g., ESRF, MAXIV, Diamond, DESY and SLIT-J.

The summer school will be held again in June 2023 at the Sandbjerg Estate in Southern Denmark - further information about the program and registration will be available on the SMART webpage soon!

Courses 2017-2022

Uorganisk Kemi I: Almen Kemi // Inorganic Chemistry I: General Chemistry

Bachelor-kursus - 10ECTS

Kurset udbygger den studerendes viden indenfor almen og uorganisk kemi. Denne basisviden giver forståelse af en lang række kemiske forbindelsers struktur, sammensætning og egenskaber.

Almen kemi giver forståelse af elementære kemiske begreber, der er en forudsætning for videre kemistudier. Der gives en introduktion til nogle af kemiens kernebegreber, såsom ligevægtsberegninger baseret på elektrokemiske og termodynamiske principper. Disse vil primært blive eksemplificeret ved udvalgte uorganiske stoffer.

Uorganisk kemi opbygger en basisviden om grundstoffernes elektronstruktur og det periodiske system og der fokuseres på ligheder og forskelle i struktur, kemisk binding, reaktivitet og fysiske egenskaber igennem grupper og perioder.

Laboratoriekurset giver mulighed for at anvende begreber fra almen kemi på egne målinger. Desuden identificeres ukendte uorganiske forbindelser ved hjælp af kendskab til deres reaktivitet.

Kurset sigter desuden på at give den studerende en forståelse af kemiens placering i samfundet, bl.a. ved at gennemgå industrielle processer for fremstilling af udvalgte kemiske forbindelser og deres biologiske betydning, samt miljømæssig påvirkning og giftighed.