Aarhus Universitets segl

Supercontinuum

Supercontinuum:

I samarbejde med Grundfos og NKT-Photonics bruger vi superkontinuum kilder (lasere det lyser over hele den synlige og infrarøde spektralområde) til spektroskopi. Vores interesse går primært i retning af lysspredning fra små (5-500 nm) partikler (virus, bakterier, nanopartikler, etc.) Disse udgør en stigende og bekymrende del af forureningstruslen i vores grundvand og derfor er der behov for at kunne detektere disse helt små partikler. Med en superkontinuumkilde kan vi måle både mængden og størrelsesfordelingen af partiklerne i vand. Projektet finder sted i samarbejde med virksomhederne.

Et andet eksperiment med supercontinuum drejer sig om spektroskopi af udåndingsluft. Flere sygdomme kan diagnosticeres gennem analyser af udåndingsluften. Eksempelvis kan sukkersyge måles via acetone i udåndingsluft og cystisk fibrose via hydrogen cyanid. Vha superkontinuum kilder i det infrarøde område har vi lavet en superfølsom opstilling hvor vi kan måle spektret af en enkelt udånding! Målet er at kunne måle koncentrationen af forskellige bedøvelsesmidler for derigennem hurtigt at kunne vurdere graden af bedøvelse hos patienter der er under operation.

Relevante publikationer:

Agger, C. et al.Supercontinuum generation in ZBLAN fibers-detailed comparison between measurement and simulation, Optical Society of America B, 29, 635-645 (2012)

 

Dupont, S. et al.IR microscopy utilizing intense supercontinuum light source, Optics Express, 20, 4887-4892 (2012)

 

Ramsay, J. et al. Generation of infrared supercontinuum radiation: spatial mode dispersion and higher-order mode propagation in ZBLAN step-index fibers, Optics Express, 21, 10764-10771 (2013)

 

Petersen, C. et al. Mid-infrared supercontinuum covering the 1.4–13.3 μm molecular fingerprint region using ultra-high NA chalcogenide step-index fibre, Nature Photonics, 8, 830-834 (2014)