Aarhus Universitets segl

Hvad gør et molekyle til en effektiv drivhusgas?

I projektet vil vi kortlægge af teoretisk vej, hvilke kemiske og fysiske egenskaber, der gør et molekyle til en effektiv drivhusgas. Absorption af infrarødt lys og den atmosfæriske levetid af molekylerne vil blive afdækket med kvantemekaniske computersimuleringer, herunder visualisering af de interne frihedsgrader bag absorptionen. De kemiske forbindelser vil blive modificeret for at gøre dem til ineffektive drivhusgasser. 

Praktisk: Der forventes at projektet vil tage to halve dage

Oplagte fagkombinationer med Kemi: Kan meget nemt kombineres med Fysik og/eller Matematik, da der en del af dette i forskningsområdet. Kan også kombineres med Geografi (klima) og Historie/Samfundsfag (fokus relateret til hvordan drivhusgasser og opfattelsen af disse har ændret sig over tid, og de forskellige rapporter og protokoller (Paris-aftalen, Montreal, Kyoto eller Kigali))

Mere info om forskningen og forskningsgrupperne: