Aarhus Universitets segl

Fra problem til løsning – omdannelse af CO₂ til vigtig kemisk byggeklods

I projektet vil vi med strøm og en katalysator omdanne CO2 til CO, der er en vigtig byggeklods i den kemiske industri ved fremstilling af f.eks. medicin. Reaktionen foregår i en elektrokemisk celle, hvor processens effektivitet kan bestemmes ved at følge udbyttet af CO som funktion af strømforbruget. Gaskromatografi anvendes til detektion og kvantisering af CO. Endvidere påvises dannelsen af CO kvalitativt ved at binde den til hæmoglobin.

Praktisk: Det forventes, at projektet vil tage to halve dage

Oplagte fagkombinationer med Kemi: Kan meget nemt kombineres med Fysik og/eller Matematik, da der en del af dette i forskningsområdet. Kan også kombineres med Naturgeografi (klima) og Historie/Samfundsfag (fokus relateret til hvordan drivhusgasser og opfattelsen af disse har ændret sig over tid, og de forskellige rapporter og protokoller (Paris-aftalen, Montreal, Kyoto eller Kigali))

Mere info om forskningen og forskningsgrupperne: