Aarhus Universitets segl

Kemisk modifikation af et anticancer antistof

Formålet med projektet er at koble et fluorescerende molekyle til et af de antistoffer, der bruges til behandling af faste tumorer. Farvestoffet gør det muligt at se, at antistoffet binder til f.eks specifikke cancer-celler i cellekulturer, og det kan også bruges til at undersøge, hvor faste tumorer er lokaliseret i mus.

I selve projektet anvendes et organisk molekyle (proben), som er special-designet til at binde til et bestemt område på antistoffer. Denne probe indeholder en funktionel gruppe, der gør, at man efterfølgende med høj effektivitet kan koble et farvestof (eller evt. andet) til antistoffet. Projektet vil også inkludere analyse af antistof-farve-konjugatet ved gel-elektroforese. For 3-dages projekter kan sidste trin i syntesen af proben også inkluderes i projektet.

Praktisk: Projektet kan justeres til at variere fra 1 til 3 dage og kan orienteres mere i kemisk eller mere i medicinsk/molekylærbiologisk retning efter ønske

Oplagte fagkombinationer med Kemi: Bioteknologi

Mere info om forskningen og forskningsgruppen: