Aarhus Universitets segl

Grignard-reaktionen

Øvelsen kort fortalt

Atju! Når pollensæsonen er over os, står alle pollenallergikere med stoppede næser og kløende, hævede øjne i kø på apoteket for at købe øjendråber, næsespray og piller mod høfeber. Men hvad er det de køber, og hvordan er det fremstillet?

Lægemidler mod pollenallergi indeholder antihistaminer, som forhindrer histaminer i at blive frigivet. Det er histaminer, der forårsager allergi-symptomerne. Der findes flere forskellige lægemidler i håndkøb mod pollenallergi-symptomer, hvor Benadryl (US), med det aktive stof diphenhydramin, regnes som et af de mest kendte. Syntesen af diphenhydramin er en syntese i to trin, hvor første trin er en Grignard-reaktion og andet trin er en substitutionsreaktion.

Vi giver jer muligheden for at udføre første trin i syntesen af diphenhydramin: Grignard-reaktionen. Denne reaktion er spændende og udfordrende og kræver derfor stor opmærksomhed og forberedelse. Til gengæld kommer I til at opleve eksperimentel organisk kemi, når det er sjovest. 

I øvelsen benyttes en række klassisk udstyr og teknikker fra organisk syntesekemi: Tildrypningstragt, spiralsvaler, skilletragt, rotationsfordamper og omkrystallisering med sugefiltrering. 

BEMÆRK:
Denne øvelse tilbydes kun til elever i 3.g med Kemi niveau A.


Info

Fagligt niveau og klassetrin 3.g-hold med Kemi A eller Bioteknologi A.
Øvelsens nøgleord I øvelsen benyttes klassisk udstyr og teknikker fra organisk syntesekemi: Tildrypningstragt, spiralsvaler, skilletragt, rotationsfordamper og omkrystallisering med sugefiltrering. 

Sted

Institut for Kemi, Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C

Bygning 1510

Dato(er) hvor besøget udbydes

Find dato i besøgskalenderen.

Tidsramme

Forløbets praktiske del afvikles over 1 dag - typisk fra 9.00 til 15.30.

Til læreren og elevernes forberedelse

Den tilsendte vejledning skal være grundigt gennemlæst og de angivne instruktionsvideoer skal være set.

Beskrivelse af forløbet

En typisk dag ser ud som følgende (tiderne er vejledende):

  • 9.00-9.30: Oplæg om Medicinalkemi
  • 9.30-10.00: Introduktion til øvelsen og laboratoriet
  • 10.00-15.00: Øvelsen udføres (individuelle pauser undervejs)
  • 15.00-15.25: Oplæg om studieliv
  • 15.25-15.30: Evaluering og afslutning

Det er vigtigt at eleverne har madpakke med, da der ikke nødvendigvis vil være en fælles frokostpause i kantinen.


NMR-spektre

Der kan være mulighed for at få optaget NMR-spektre af synteseprodukterne, hvis klassen skal arbejde med NMR. Prøverne kan dog desværre ikke blive kørt på dagen for besøget, men spektrene vil blive eftersendt til lærerens emailadresse.

Husk at angive det i ansøgningen, hvis dette ønskes.