Aarhus Universitets segl

Knæklys - reaktionshastighed, reaktionsorden og emissionsspektre

Øvelsen kort fortalt

Du kender det måske. Du knækker plastikrøret og væsken inden i lyser pludseligt op - så er der fest! Men den kemiske reaktion i rørene kan mere end bare være festlig. I denne øvelse fremstiller eleverne deres eget knæklys og de oplever hvordan kemiluminescens kan bruges til at opnå viden om energitilstande i molekyler, reaktionsordenen for en kemisk reaktion samt forskellige parametres betydning for reaktionshastigheden. 

Oversigt

Del 1 Her undersøges knæklys-reaktionens kinetik. Ved at måle intensiteten af kemiluminescensen som funktion af tiden er det muligt at bestemme blandt andet reaktionsorden og halveringstid. Denne del udføres med et spektrofotometer.

Del 2 Her undersøges farvestoffets absorption og emissionsspektre, og eleverne erfarer hvordan energitilstande i molekyler afgør den farve, som farvestoffet udsender. Det eksperimentelle arbejde suppleres af korte opgaver og samtaler om spektrenes betydning og energitilstande i molekyler.

Del 3 Her undersøges semikvantitativt, hvordan forskellige parametre påvirker reaktionshastigheden. Eleverne afgør selv hvilke parametre, de undersøger: Temperatur, koncentration og katalysator. Forsøget udføres i en mørkekasse, hvor kemiluminescensens levetid bestemmes med øjemål og et ur. 

Info

Fagligt niveau og klassetrin 2.g/3.g med Kemi B eller Kemi A
Øvelsens nøgleord kemiluminescens, reaktionsorden, reaktionshastighed, katalysator, farvestoffer, emission 

Sted

Institut for Kemi, Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C

Bygning 1510

Dato(er) hvor besøget udbydes

Find dato i besøgskalenderen.

Til læreren og elevernes forberedelse

Den tilsendte vejledning skal være gennemlæst

Eksempel på program

Forsøget forløber over en enkelt dag (tiderne er vejledende):

  • 8.30: Ankomst ved hovedindgangen
  • 8.30-09.00: Introduktion til øvelsen
  • 09.00-12.00: Øvelsen udføres (laboratoriedel) 
  • 12.00-12.45: Frokost
  • 13.45-13.45: Øvelsen færdiggøres og der samles op (laboratoriedel)
  • 13.45-14.15: Rundtur til laserlab
  • 14.15-15.00: Oplæg om studieliv

Der vil være mulighed for både at spise medbragte madpakker og købe mad i kantinen.