Aarhus Universitets segl

Luftforurening

Kort om øvelsen

Luften omkring os indeholder mange forskellige gasser og partikler. Nogle forekommer naturligt, mens andre kommer fra menneskabt forurening. I denne øvelse sendes eleverne på en gåtur (1 times varighed) rundt i Aarhus med en partikelsensor og måler på CO2-niveau og partikelkoncentration ved forskellige lokaliteter. Her lytter de desuden til små podcasts med interviews fra førende klimakemikere. God tur! 

Oversigt

Info

Fagligt niveau og klassetrin Kemi B/A hold, slutningen af 1.g eller starten af 2. g.
Centrale begreber, der belyses i øvelsen

Luftforurening, partikeldannelse, forbrændingsreaktioner, CO2-udledning, klimakemi

Sted

Institut for Kemi, Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C

Bygning 1510

Dato(er) hvor besøget udbydes 

Find dato i besøgskalenderen.

Til læreren og elevernes forberedelse

Læs øvelsesvejledningen igennem inden besøget, så alle har et overblik over dagens program

Eksempel på dagsprogram

Besøget afvikles over en dag (tiderne er vejledende):

  • 9.00-9.15: Velkomst med oplæg om luftforurening.
  • 9.15-11.30: Dataindsamling (gåtur i parken) samt frokost
  • 11.30-13.00: Databehandling og opsamling
  • 13.00-13.30: Rundvisning i forskningslaboratorier ved klimakemi.
  • 13.30-14.00 Oplæg om studieliv

Der vil være mulighed for både at spise medbragte madpakker og købe mad i kantinen.