Aarhus Universitets segl

Syntese af lægemidler

Øvelserne kort fortalt

Udvikling og fremstilling af medicin er en af de fornemste opgaver for moderne organisk kemi. Der findes mange forskellige syntesereaktioner, som anvendes afhængigt af det ønskede produkt.

Det vil være muligt at syntetisere et af følgende lægemidler under et besøg:

  • Paracetamol, et smertestillende lægemiddel, som i denne øvelse fremstilles ved at acetylere 4-aminophenol i iltfri atmosfære
  • Acetylsalicylsyre, et smertestillende lægemiddel, som i denne øvelse fremstilles ved at acetylere salicylsyre

Begge synteseprodukter kan undersøges vha Tyndtlagskromatografi (TLC), hvis det ønskes. Husk at skrive det, når du booker besøget. 

Info

Fagligt niveau og klassetrin Øvelsen er tiltænkt 2.g eller 3.g-hold med Kemi B/A eller Bioteknologi A.
Centrale begreber, der belyses i øvelsen

Organisk syntese under iltfri betingelser, omkrystallisation, sugefiltrering, udbytteprocent

Sted

Institut for Kemi, Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C

Bygning 1510

Dato(er) hvor besøget udbydes 

Find dato i besøgskalenderen.

Til læreren og elevernes forberedelse

Det forventes, at eleverne har fået udleveret og læst vejledningen, og at eventuelle opgaver og spørgsmål på vejledningen er blevet besvaret.

Det forventes, at eleverne af læreren er blevet gjort bekendt med dagens program.

Eksempel på dagsprogram

Besøget afvikles over en enkelt dag(tiderne er vejledende):

  • 9.00: Ankomst ved hovedindgangen til Institut for Kemi
  • 9.15-13.15: Syntese af det ønskede lægemiddel
  • 13.15-13.45: Frokost
  • 13.45-14.15: Foredrag om Medicinalkemi
  • 14.30-15.15: Introduktion til studieliv
  • 15.15-15.30: Afslutning og evaluering

Der vil være mulighed for både at spise medbragte madpakker og købe mad i kantinen.