Aarhus Universitets segl

NMR/IR ekstra modul

Hvordan ved man at det stof, man har fremstillet i en syntese, er det rigtige?

Til interesserede kan vi tilbyde et ekstra modul om NMR-/IR-spektre, som lægges efter synteseøvelsen. Dette modul er målrettet Kemi-hold på A-niveau, hvor NMR-spektroskopi kan være indeholdt i pensum.

Modulet indeholder et oplæg om NMR/IR og en lille workshop, hvor man kan få hjælp til at analysere nogle spektre, som vi har optaget på forhånd.

Modulet varer cirka en time. 

Kort om modulet

To af de spektroskopiske metoder som man ofte tager i brug til at bestemme om synteseproduktet er korrekt er IR- og NMR-spektroskopi (henholdsvis "infrared" og "Nuclear Magnetic Resonance").

  • Ved IR-spektroskopi sender man infrarødt lys med forskellige bølgelængder ind på det stof, man gerne vil analysere, og derefter så ser man på, hvilke bølgelængder der absorberes. Forskellige kemiske grupper (f.eks. alkylgrupper, alkoholer, carboxylsyrer, ketoner, etc.) har hvert sit "fingeraftryk" for, hvordan de absorberer infrarødt lys, og IR-spektret kan derfor afsløre tilstedeværelsen (eller fraværet) af sådanne grupper i forbindelsen.
  • Med NMR påvirkes atomkernerne i molekylet, og metoden er særligt velegnet til kernerne i hydrogen og carbon og dermed til organiske forbindelser. Resultatet af en NMR-måling er information om, hvilke atomer (hhv. hydrogen eller carbon), der er naboer og næst-nærmeste naboer i molekylet, hvilket, når alt information samles, giver grundlag for, at man kan stykke hele strukturen af molekylet sammen.

Det er ikke muligt at få optaget NMR/IR-spektre på jeres synteseprodukter under besøget, men vi vil i modulet udlevere spektre på tidligere synteseprodukter.