Aarhus Universitets segl

Fremstilling og NMR-spektroskopisk karakterisering af et svovlholdigt kulhydrat

Projektet går ud på at introducere et svovlatom under katalytiske betingelser i et simpelt esterbeskyttet kulhydratfragment, så produktet kan bruges til at opbygge mere komplekse kulhydrater. Produktet karakteriseres med 1D og 2D NMR spektroskopi. 

Praktisk: Det forventes, at omfanget af projektet er 1,5 dag

Oplagte fagkombinationer med Kemi: Bioteknologi og Biologi 

Læs mere om forskningen og forskningsgruppen: